Mr Mabutho Zwane
Chief Executive Officer
Ms Zizo Mqoboli
Chief Financial Officer
Mr Bonga Jaxa
Executive Manager: Compliance & Licensing
Mr Luvuyo Tshoko
Strategic Services Manager
Mr Mfundo Vanda
Regulations Manager
Adv. Themba Ngobese
Manager: Legal Services & Board Secretariat
Ms Nomandla Ntoyakhe
Human Resources Manager
Mr Keveshen Chetty
ICT Manager
Mr Sibusiso Mhlauli
Finance Manager